Jordi Rossy Quartet – Bill McHenry (ts), Jaume Llombart (g), Camil Arcarazo (b), Jordi Rossy (dr) | Castell de Concabella, Concabella (ES)