Felix Rossy Quintet – Felix Rossy (tp), Miguel Angel Garcia «Wiwi» (p), Tomeu Garcias (tb), Camil Arcarazo (b), Jorge Rossy (dr) | Associació s’Est, Manacor (ES)