Canela-Rossy-Llombart «Lost in the Stars» | El CuARTelillo, Jardins de l’Església, Port de la Selva (ES)